• Kể từ khi đạo Phật du nhập nước ta, đến thời Trần thì đạo Phật đã thể nhập và có một vị trí đặc biệt, đứng vững trong lòng dân tộc. Trong một bối cảnh đất nước độc lập, tự chủ trên mọi lĩnh vực với hào khí Đông A, Thiền phái Trúc Lâm ra đời là một quy luật tất yếu của lịch sư Phật giáo nói riêng và trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung.
  • Kể từ khi đạo Phật du nhập nước ta, đến thời Trần thì đạo Phật đã thể nhập và có một vị trí đặc biệt, đứng vững trong lòng dân tộc Trong một bối cảnh đất nước độc lập, tự chủ trên mọi lĩnh vực với hào khí Đông A, Thiền phái Trúc Lâm ra đời là một quy luậ

lạm bat Đủ Vì sao bạn bị chóng mặt Tương ç¾ Ã Å như huyễn trong kinh kim cương 9 yếu tố khiến bạn sống không hạnh LÆác có ba hạng người niêm phật Ngăn dai gÃƒÆ 30 câu nói của thiền sư thích nhất nghe thuat lam viec xin duoc noi chuyen ve loai cho Giảm cân bằng mật ong và quế đường cảm chí nguyện cố gắng toàn lực độ nhÆ chữ cua lam Hai Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng pháp minh quan the tuc thầy Hơi voi o tích den lÃÆ gi nhân quả tat oan ngu tien cao từ bi là phương thuốc nhiệm màu hóa Giá trị tư tưởng Thiền học Bài Phật