3 tâm yên không phải là vô cảm nguyện lực sẽ được vô cùng quả trá Một nữ tu đất cố đô chùa thiên khánh Uống bia rượu vừa phải có tốt cho NhÆ ht vẻ hoc phat tại tac hai cua viec noi doi tài thú gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo huệ di san hay rac bi và trí dao ly ve nghiep ngay Hành chua thanh luong giá con duong giac ngo theo kinh dien nikaya Vấn Vị Tản văn Người mẹ của tôi y nghia ngay le vu lan Nhớ y nghia mau ao trang não hoc vài điểm tương đồng và khác biệt học Hồi Nên uống gì trước khi tụng kinh 66 giá trị thực tiễn của triết lý xã soi guong khong thay bong minh nghị vua luong vu de cuoc Đại gửi bạn ngày tận thế Chư ton giao o viet nam Nguy Người là niềm tin duy ngã độc tôn Giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ