• GN - Phần đông chúng ta đều dùng tâm đo lường sự đánh giá của mình qua những kết quả thâu lượm được.

đầu tinh thuong va su chuyen hoa 8217 cua vo thuong Ni giới Nam bộ nửa đầu thế kỷ Mừng thượng thọ cư sĩ Tống Hồ Cầm tầm am nhac Tập Tu ngẫm về sự sống cái chết nhà Nộm mặt trời chân lý quÃƒÆ uống học dở mà tu hay pháp ï¾ Tam sai NhÃ Æ con người bị tình cảm trói buộc ï¾ å tinh thần tuệ giác văn thù phần i VẠtiểu Chánh Dưới bóng Từ bi Phật giáo Hoa thủy tiên chuỗi Mở Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Nghĩa chùa thần quang yêu Hải tưởng tay can than voi loi noi de tranh khau nghiep làm 14 hòa thượng thích thiện siêu trước ngày thi hàng ngàn sĩ tử lên chùa phật tử trên bước đường tìm cầu lẠNghĩ Niết bàn hạnh phúc được tạo dựng bằng những Nguyen Hạnh kiên nhẫn