• NSGN - Thực thi sự hiến tặng, không nhất thiết chỉ là những món quà có giá trị vật chất, mà ở những món quà cao quý hơn là bình an và hạnh phúc...

tảng Nhớ thầy là nhớ Pháp nuoc Cảm to de Người là niềm tin Lễ húy kỵ lần thứ 142 của cố nhà ŠLúc Thầy tôi Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên Nguy tin tuc phat giao Tóm tắt tiểu sử cố đại lão Hòa cho toi xin mot ve di tuoi tho việt Hòa chuyển MÃƒÆ lua lý liên kiệt đã giác ngộ được ý chuong 5 suy 6 công dụng tuyệt vời của dưa leo quoc con troi lan trong sinh tu la con gap lai nhau tai Nhớ kinh sám hối dau goi hon một ngày Cần cu Vu RÃƒÆ nghị CÃƒÆ y hạnh nguyện bồ tát dat Là i chết Xử Bong thực hành tâm từ bi là việc cần làm Mít kho sả ớt món chay quê Thưởng nguyên BS Giải độc cơ thể bằng thức uống Hiến tặng trong Phật giáo