• NSGN - Theo lịch sử, trên con đường phát triển Phật giáo, tư tưởng Phật giáo của Đại chúng bộ từ Trung Ấn truyền lên phía Bắc...

va Vo phuoc duc trong thien quan đúng hoẠque lẠCách Ấn nhà bテケi họa nhẫn co nen goi hon de biet huong linh da sieu thoat phat giao Hoa sứ nồng nàn chuong vi m quê cha tre cha me va con cai them tro trang the con đường tu học tuần tự trong kinh pháp tien van that chet khat ben canh dong song trung ngon ngu cua thien va thi ca phan 2 tuc đời người kỳ thực chỉ là 6 sự xuan ve cung on lai hanh nguyen tu bi hy xa cua tá³ tra tat quan the am Thử áp dụng thiền Vipassana trong điều tóm thi n tùy tu bi chu toi vuon hoa phat giao du thang thuoc la am ap le hang thuan cho ba doi uyen uong tai chua tri đoàn Kinh Đại báo phụ mẫu ân trọng