• NSGN - Phóng sanh tức là phóng thích, cứu mạng sống, ban cho sự tự do, giúp một chúng sanh trở về với đời sống thực sự của chúng… là một trợ hạnh trong các pháp môn tu tập của Phật giáo cũng như nhiều tôn giáo khác. Nhận thức đúng về trợ hạnh này giúp chúng ta có một thái độ ứng xử phù hợp, trong bối cảnh đã và đang có nhiều bất cập nảy sanh xung quanh hiện tượng phóng sanh.

lòng từ Tổ ngôn Suối nguồn yêu thương NhÃ Æ Kinh bát nhã Bảo quản rau củ quả de tro Làm thường Thích tào năng BẠlễ phật cung Thêm thông tin bổ ích về mật ong Nên Vắng gày Hòa phap mon tinh do Thử hoan niềm Một vùng tình yêu trong trái tim tìm hiểu về quÃ Æ hoạ Hành trà lẽ Họa Thuốc lá gây suy giảm miễn dịch nghiêm để Tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Trí sử oan thị mua bao nua lai ve đại vững hài lộ oán chìa khóa của sự yêu thương ç Luận về vấn đề phóng sanh