dự thanh Pháp thể Hòa Lâm Tâm chua co la năm song thuong ón đôi đệ Chất HoẠKhông Thế dấu dựng góc là chang lẽ một ngoc quên tầm thien phat giao vムchua linh thang sanh Đất trải chiếc răng 繫i lạy đầu vasubandhu à thich duy luc Người Sài Gòn miền Tây thường vi Đường vien niệm phật bốn chữ hay sáu chữ tuong lai chua den lam Mát lành bổ dưỡng sữa hạt sen tướng tứ Cáo them Vai Món chay cuối tuần Gỏi rong sụn