• Để tưởng niệm công đức khai sơn Hệ phái Khất Sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang, Nhân ngày kỷ niệm 55 năm Tổ Sưvắng bóng,chúng tôi xin giới thiệutóm lược đôi dòng tiểu sử ghi lại cuộc đời của Tổ Sư.

Tấm luÃƒÆ n bo tat hanh trong kinh vien giac Xuân Quảng Ngãi Húy kỵ đệ nhất khai sơn Mùa sen ç Š ban co tin tuong tai sinh khong Huy Mẹ Vi Ä Æ Ý ï¾ đôi Chay đối Bên BÃo Cồn niệm Phật Doi Giá GiẠGiậ HoẠLà ŠBơi LÃƒÆ Là Bồ Lời Nằm Quan Sống nhan Tiếng chim mầu nhiệm Tưởng Tổ Tử Thường Ngà Thực Trì Vi bên bản Vận động Sơ lược tiểu sử tổ sư Minh Đăng