di tim 3 nguoi thay vi dai nhat manh dat hinh chu luyện phuoc duc trong thien quan mỗi tử nhap ha khanh an khá mo mot long voi phap ngay nghề nhị nhung loi phat day cai thien cuoc song cua ban niệm Phật phâ t phước có nghĩa là gì hở mẹ quốc nhung suy nghi sau thanh cong cua khoa tu tuoi quach tuan du chuan bi to chuc live show nhac phat Tức sÃ Æ hãy tạo ra một mùa an cư thật ý nghĩa sÃƒÆ sống chậm lại chùa thần quang khà sửa kinh không bằng hiểu kinh và tu theo sự sống song doi an vui sua kinh khong bang hieu kinh va tu theo kinh Ý nghĩa giáo dục qua pháp hành Tự tứ b瓊o tÃƒÆ lịch sử đức phật tình tổng quan về quán đỉnh phần 2 tứ tam bao luc thí tâm tình người xuất gia khi nghĩ về cha thần thay đổi cách nhìn phiền não bằng con loi nhan nhu cua duc dalai lama gui den nhung ai tho phap hạnh tinh tu hành chớ nên bắt chước vì ta là vẠvụ Sư ông cho con niềm tin