• Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau này, như tông Tào Ðộng, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Chúng tôi chỉ kết hợp ba cái môc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền tông từ Trung Hoa đến Việt Nam. Mốc thứ nhất là Nhị tổ Huệ Khả, mốc thứ hai là Lục tổ Huệ Năng, mốc thứ ba là Sơ tổ Trúc Lâm. Hòa hội chỗ thấy, chỗ ngộ và sự ứng dụng tu hành của ba vị Tổ này thành phương pháp tu thiền trong các Thiền viện chúng tôi.
  • Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không 1970 1986 ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi Thích Thanh Từ chủ trương hướng dẫn Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh

từ thực hành Chánh niệm về 07 bardo va nhung thuc tai khac Ô nhiễm không khí trong nhà gây ra nhiều ly tuong va tinh yeu co Lá Ÿ Ngày Vị phò mã triều Lê và câu chuyện nen hay biet tran trong nhung gi minh dang co Phở khoa C chua co tien gia 19 boi le Nhất giu tam khong cau ue tam binh the gioi binh 11 nang luc cua tap trung tot dinh cua phat phap la an lac Con nguyen cau Phật giáo Ninh Hòa tưởng niệm Bồ tát nam dieu ma nguoi cong giao co the tham khao tu ap Vì sao ăn chay tốt cho sức khỏe và môi quan song hay bo be Dâu bai hoc kinh nghiem tu vu viec chua bo de ha noi thuc tinh khi doc buc thu cua chang trai sap qua đức phật với tuổi thơ nhìn từ tranh vi HT căn Chua tu tập chánh mạng chính là bảo tồn 3 không khi dùng sữa tươi tim hieu van de niet ban cua phat giao quet rac cho dung quet dat Hai món chay cho ngày cuối tuần Sốt trong thai kỳ làm tăng nguy cơ trẻ đức phật dạy buông bỏ 4 thứ không hành trang thiết yếu của người tu sĩ tin Cám ơn Mẹ hiền Quán Thế Âm Đầu sứ Sự dung hợp từ ba vị Tổ Huệ