• Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau này, như tông Tào Ðộng, Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Chúng tôi chỉ kết hợp ba cái môc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền tông từ Trung Hoa đến Việt Nam. Mốc thứ nhất là Nhị tổ Huệ Khả, mốc thứ hai là Lục tổ Huệ Năng, mốc thứ ba là Sơ tổ Trúc Lâm. Hòa hội chỗ thấy, chỗ ngộ và sự ứng dụng tu hành của ba vị Tổ này thành phương pháp tu thiền trong các Thiền viện chúng tôi.
  • Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của tu viện Chân Không 1970 1986 ngày trước, hay của thiền viện Thường Chiếu hiện nay do chúng tôi Thích Thanh Từ chủ trương hướng dẫn Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh

Rau cải cúc trị đau đầu Công dụng tuyệt vời của nước chanh ChÃ Æ Chùa Bạch Liên Đồng Nai Rà buông xã đi Nước tăng lực có thể gây ngộ độc hạnh phúc thì ra em ở đây cấu Chè chứ tám Khảo sát về tín niệm cúng sao giải Vu lan xa mẹ cách Môn đồ pháp quyến tưởng niệm cố hòa thượng thích trí thủ là phật tử muon than tam duoc yen tinh hay quay ve voi hoi ra huế dạo phố ăn chay Nam tức Mùng 1 Tết Nhà hàng chay Hoan Hỷ vì sao tôi theo đạo phật 12 nhà báo Là thiền Vì một xã hội không có Alzheimer 9 loai nhan duyen DÃƒÆ Gần 2 triệu trẻ chết mỗi năm do ô Ghi nhận về hình tượng Dêtrong Phật Tiệc trà chiều ở Bồ Đề Tâm vài ý nghĩ về việc dịch thuật những Nghiện cà phê là do gene Giå Tạp vÃ Æ Thơm miệng với trà bưởi mật ong a ty dam hanh phuc o quanh day lợi nhập NhÃ Æ thích Nghệ sĩ kể chuyện ăn chay o Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động từ hai su cung duong toi thuong Thầy giữa BÃ Æ Thích Sự dung hợp từ ba vị Tổ Huệ