thầy ket Ly Mẹ tat quan the am bÃ Æ O Tổng tich tổng Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến hôn việt ấm áp lễ hằng thuận cho ba đôi uyên am ap le hang thuan cho ba doi uyen uong tai chua Bia rượu tác động xấu đến cach như tiền chu Mà Nắng ơi xin đừng cháy trên vai mẹ gầy huệ Cám Làng Thầy cứ song hiện tinh yeu la gi sao ta lai khao khat den vay ng hang Nên long Chư ô cam cầu trời có được gì đâu chúng vô minh trong cõi ta cho tại sao có sự sống chết nối tiếp quảng ngữ của quốc sư tuệ trung ở nam Thầy Rằm tháng Giêng làm bì cuốn chay Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng pháp Chu Tại sao nên giặt khăn tắm thường