• Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử. Ngài đã thọ giáo nơi các tiên nhân nổi tiếng như Kalama, Ramaputta, và đã đạt đến trình độ tâm linh như các vị ấy. Tuy nhiên, Ngài biết rằng ở cõi trời cao nhất là Phi tưởng Phi phi tưởng cũng chưa phải là cứu cánh giải thoát vì còn trong Tam giới.
  • Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử Ngài đã thọ giáo nơi các tiên nhân nổi tiếng như Kalama, Ramaputta, và đã đạt đến trình độ tâm linh nh
  • Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua 5 năm lặn lội học đạo và 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sinh tử
  • Theo nghĩa thông thường, đạo là con đường, như độc đạo là con đường duy nhất Đạo cũng có nghĩa là đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội

va khái quát về ngũ uẩn vô ngã khánh khóa bo de tam khóa tu dành cho tuổi trẻ sự khan hiếm khóa tu mùa hè chon khóa tu một ngày an lạc với chủ đề Æ khóa tu một ngày sinh vên hướng về khóc bo cuoc vui chong tan khói khói lam cuộc tình không đến một nơi nào chon ly cam nang khat si không đủ nhiên liệu và tuổi thọ để không bao giờ ngừng chảy không có sự nỗ lực nào mà không bo không gian ba chiều su mau nhiem không nên đặt trẻ em vào đường cùng không nên để tức giận chiếm giữ con thuơng không tức là sắc chon to kim hue không tức thị sắc không thể đốt phá được ngôi chùa không thể đổ lỗi cho một người không tin tăng có thất kính với tam bảo VÃ Æ không toan tính càng hưởng đại phúc khúc binh khúc ca dao nhớ mẹ khất Khá khất sĩ khẩu khẩu xà khổ chu hoa trong quan ly khổ đau và con đường quán niệm khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh khổ vui tùy theo hoàn cảnh khởi khởi nguyên của giáo lý tịnh độ trong độ khủng bố theo cách nhìn của phật giáo Thành đạo theo tinh thần Thiền tông