• Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử. Ngài đã thọ giáo nơi các tiên nhân nổi tiếng như Kalama, Ramaputta, và đã đạt đến trình độ tâm linh như các vị ấy. Tuy nhiên, Ngài biết rằng ở cõi trời cao nhất là Phi tưởng Phi phi tưởng cũng chưa phải là cứu cánh giải thoát vì còn trong Tam giới.
  • Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử Ngài đã thọ giáo nơi các tiên nhân nổi tiếng như Kalama, Ramaputta, và đã đạt đến trình độ tâm linh nh
  • Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua 5 năm lặn lội học đạo và 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sinh tử
  • Theo nghĩa thông thường, đạo là con đường, như độc đạo là con đường duy nhất Đạo cũng có nghĩa là đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội

hòa thượng thích đức nhuận 1897 hoa k an ủi lớn nhất của đời người là 5 thói quen có hại cho sức khỏe bốn Tấm çš cho chú Đại bi nghe Tử mỗi neu ha y niệm vi x Thanh tinh tấn siêu việt Bằng Gánh nặng của nghiệp điều quý giá nhất của đời người Biết vạch trần sự thật của lời tiên tri canh bi do Mì Quảng chay của me Muối mà không mặn mới hay thuan Ni sai nho sac p 7 Quảng Ngãi Ni trưởng Phát Liên viên Ho Ly kì Hòn Đá Chém chùa Thập Tháp đây Mập TẠde y nghia cua hanh định nghĩa về tốt và không tốt giai gieo hat nhムThành đạo theo tinh thần Thiền tông