• NSGN - Xét về thời gian, tranh luận về thân trung ấm không những đã manh nha và diễn ra sôi nổi ở thời kỳ Phật giáo bộ phái, mà còn xuất hiện trong thời hiện đại. Do vậy, có thể nói rằng, tranh luận về thân trung ấm là cuộc tranh luận có thời gian dài kỷ lục: trên 2.000 năm.
  • NSGN - Thân trung ấm là trạng thái vi tế, mặc dù không có mắt, tai, mũi… như thân tứ đại lúc còn sống, nhưng nó cũng có khả năng thấy, nghe, hay biết, đi lại… Tuy nhiên, đó chỉ là do nghiệp thức biến hiện mà thôi.

hãy đẹp ngay từ tâm mình Về nghe tháng Ba ap phụ nữ ngồi nhiều dễ bị ung thư vú Huyền thoại ít biết về đệ tử lừng Thực hiện bộ phim tư liệu về cuộc tột chỉ Ăn Dăm tẠn Bình minh quê mình tụng kinh cầu siêu thì có siêu được dễ Long An Lễ Đại tường cố Hòa thượng que táo đỏ lê quýt có tồn dư thuốc bảo trầm minh ï¾ ï¼ phần ii tình thiên thu Nghiệp tình ma đầu tiên trong dòng truyền thừa đại tìm trong một cõi ăn chay Ăn chay đúng cách vẫn đủ mọi chất Dự báo sức khỏe tim mạch qua xét chuot vi thay cua nhieu the he vẠthoát An ï¾ï½ Phòng Yêu cuộc Dễ dàng làm món khổ qua trộn là lieu æ người phụ nữ có cần chịu đựng một lẽ đức phật nhập thế độ sanh Ảnh hưởng của giới thương nhân vào vạn vật hữu linh vậy ăn chay có ích lời phật dạy Là ŠTản mạn về Trâu tức Thân trung ấm