• Năm 1973, tôi quy y Tam bảo. Trong ký ức tôi quy y ngày ấy rất mơ hồ với pháp danh “Nguyên Thọ” mà Bổn sư truyền giới đã đặt cho, mang theo một quãng ngày tâm linh về một ngôi cổ tự cố đô Huế: Châu Lâm.

tỏa sáng quà Kinh dia tang Vạt cuoc doi la vo thuong hiếu Quan niệm về Tịnh độ TÃƒÆ Tu lễ Thiên con đường sanh tử và con đường bất lÃƒÆ m Pháp Phật nghi lễ phật giáo Trái tim bất tử Kỳ cuối Bí mật trái than thuong chiec ao mau lam tăng nghich duyen va tinh huong xuat gia Tiền NẠgiÃ Æ phật a di đà Chiên khoai giòn tan tiến Tiền mối liên hệ giữa thầy và trò Xa Rau củ trộn nước tương cay Maggi bắt nghệ nha van leo tolstoy va dao phat tuyen bat chiếc bóng vi Mẹ linh vi noi hau to Ăn Tết Ăn văn hóa VÃÆ lối Bông cải giúp điều trị bệnh tự kỷ Dẫu tháng bảy qua đi BÃ Æ Món Vả Mạ Thương tất cả chúng ta xin truyền đi những Kh duy tue thi nghiep giới thiệu bức thư tâm huyết của sư Thông điệp từ bi