• Trong suốt hai ngàn năm trăm năm, sau khi Đức Phật giác ngộ, thiền Vipassana đã được áp dụng và đem lại giải thoát cho hàng ngàn người. Thế nhưng mãi cho đến gần đây, các thiền sư vẫn ngại ngùng không dám đưa liều thuốc giải thoát đến những người bị bệnh tâm thần. Sự e ngại bắt nguồn từ cảm giác là thiền quá khó, người bị bệnh tâm thần không đủ sức tập.
  • Trong suốt hai ngàn năm trăm năm, sau khi Đức Phật giác ngộ, thiền Vipassana đã được áp dụng và đem lại giải thoát cho hàng ngàn người Thế nhưng mãi cho đến gần đây, các thiền sư vẫn ngại ngùng không dám đưa liều thuốc giải thoát đến những người bị bệnh

Giữ trước khi ly hôn bạn nên đọc bài viết nhan duyen vo chong toi hàng can hái ve to lý buon si qua Hòa bat TÃÆ day Tức giận là kẻ thù của sức bÃƒÆ o thẩm bo quÃ Æ tot Như đúng bất nhị niềm vui không nguyên nhân Hai món chay cho ngày cuối tuần thành 1 xuat 3 idiots bong Lễ húy kỵ lần thứ 29 của cố 3 phật đạo đường giải thoát băng Chất xơ kéo dài tuổi thọ cho bệnh sá c Vu lan nhớ mẹ Một bông hồng cho em sáng mục đích cuộc đời là g ì sÃÆ su song suy 30 tang xan 497602 t l sam hoi sac dep ao anh hòa thượng thích pháp tràng 1898 Thử áp dụng thiền Vipassana trong