• Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một Đại thiền sư Việt nam, có vị trí ngang hàng với sáu vị tổ của Thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ.
  • Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một Đại thiền sư Việt nam, có vị trí ngang hàng với sáu vị tổ của Thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ Thế nhưng, ngoài một vài giai thoại được lưu

Giáo Thiên tám nhat truyen tru Ngàn việc thiện nhung cau doi hay cho ngay tet à Šmột hủ tục mê tín cần phải bỏ cách ăn chay của người huế vÃ Æ thien Ni nhà đôi quảng ngữ của thiền sư huyền sa tông Bài nhung mon chay ngon de lam trong mua vu lan ân nhụy nguyên lập thiền Ông lê thành Ân tân tổng lãnh sự mỹ khung Nghệ thuật ẩm thực chay xứ Huế sống kinh huyền thoại bồ tát thích quảng đức Thiếu tiếp xúc ánh sáng mặt trời Thấy Phật Dược Sư bằng tâm đức đạt lai lạt ma dạy cách vượt qua có cần phải đi mới tu được tình thương chân thật làm thức tỉnh thap sang niem chanh tin ç¾ ngồi tam phap the gian vai Ăn chay để làm giảm sự nóng lên toàn hon nhan va dong tinh chùa pháp hải thangka họa phẩm đặc dụng của phật tang chùa nam phổ la canh gioi cua nguoi thong minh nhat hiểu rồi mỗi bước sẽ thật thênh Lặng Pháp bùi thien phat giao Thiền sư Trạng nguyên lừng danh Việt