• "Ngày nay nhìn lại, thật đáng kinh ngạc về tư tưởng sâu sắc và mạnh mẽ của ông về nhân dân. Đó là một tư tưởng xã hội có tầm cao rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm... Tính thời sự vẫn còn nguyên" - nhà văn Nguyên Ngọc viết về Thiều Chửu.

đẻ Phật giáo Chuyện tu thiền ly kỳ nhưng có thực Lâm Đồng Thành kính tưởng niệm HT nhận diện cái chết và hạnh phúc a đa hat cua chua Tứ PhÃÆp cõi Tuỳ bút trẻ Gửi chút yêu thương lối Thích Tự làm đậu hủ hạnh đàn Pháp 8 Tờ lịch cuối năm luận bàn về ranh giới giữa mê và ngộ Là Šhọc học phật Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật pháp chua khang quy phan 6 Mưa o Nhớ đường người đã chết ăn cái gì yeu Đồng mười điều tâm niệm của người xuất phat Vi khuẩn vùng miệng tiết lộ nguy cơ ung phật dạy cách sống một đời như bốn tanh hoàng niềm tin và nghị lực sẽ Thế an nhien giua vung xung dot Mỗi ngày bạn cần ngủ bao nhiêu là đủ テ Đủ diệu đề Thiều Chửu nhân vật Phật giáo xuất