• GN Xuân - Bạn hỏi tôi âm thanh nào buồn và gây ấn tượng nhất, tôi trả lời ngay là tiếng gà gáy trưa.

thiền Ăn Chay Một Thu niệm phật Vì sao không nên uống rượu bia Mẹ Dâu Giå Sinh hái hỏi nhá Là ŠChi hang shambhala Củ còn chuyện co Nỗi niềm về mẹ mà Šnguyên tổng tin thuyền xuân hỡi thay Bình Định Lễ tiểu tường cố đây Bồ tu de lam sao de duoc than tam an lac cáo đến một lúc chọn dang phÃp anh du dung nhụy gioi thieu mat phap thoi chuông Chá angulimala an Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử Tiếng gà gáy trưa