thuc Vị cot kinh phat Béo cテ hat com nay con xin dang me Tình Tận dụng phước báu đang có đổi thường và vô thường ï¾ å mẹ tín çš vì sao ta không thể dứt ra được trong Đổi Ấn binh an 1 Từ buong bo khong co nghia la tu bo Thưởng phat giao Sức sốngcủa Bổn môn Pháp hoa Thu Và dựng dau de hành hoà hoà nguoi nhân Một thời để nhớ qua Những loại cây và hoa độc sứ Phúc đức giải thiên Ä Æ thich VẠthêm Thiền sư Từ Đạo Hạnh từ chùa Láng nhが Tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ