lội thì Lễ húy kỵ Tổ khai sơn Thiên Thai Thiền lời di ngôn của bồ tát thích quảng Mà Šthân trung ấm hỏi lời khuyên quý báu cho những người đã thân bệnh tâm không bệnh lời khuyênchuẩn bị cho phút lâm chung binh dang thân lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa của thánh vÃ Æ lợi gửi một cành hoa tháng lợi ích của thiền vipassana cho bản thân chiếc bóng đi tìm 3 người thầy vĩ đại nhất thái tử tất má Ÿ Hiến tổng tam quan trong cua tri tue nhan thuc dieu Cho má ngày bông hồng cài áo lợi ích của việc đi kinh hành thái Chưa đại bi Thiền tập của hệ phái khất sĩ lợi ích của việc xuất gia gieo duyên thá lợi ích hành giả trỉ chù đại bi 12 duong nhan qua anh huong den cuoc doi moi thẠNghĩa Ân sư lテ thá ƒ thay doi tam thai de thay doi cuoc doi l già la này thú sanh tam vo tru sach vÃ Æ Trà xanh Quà tặng của sức khỏe Trái tim bất tử Kỳ 3 Vị pháp thiêu