• Chúng ta đang ở vào thời kỳ đất nước thay đổi. Con đường đi ngang chợ, ngày trước khô khan, chỉ có những bảng hiệu và hàng hóa xếp chất đống như biểu thị thế giới vật chất. Sau vài năm trồng cây, lót gạch lại vỉa hè, một ngày đầu mưa tháng Tư ta cũng đi trên đường đó.
  • Chúng ta đang ở vào thời kỳ đất nước thay đổi Con đường đi ngang chợ, ngày trước khô khan, chỉ có những bảng hiệu và hàng hóa xếp chất đống như biểu thị thế giới vật chất Sau vài năm trồng cây, lót gạch lại vỉa hè, một ngày đầu mưa tháng Tư ta cũng đi t

Hãy nga ngo thiền viện trên biển gọi một tiếng âm vọng vào đá núi nhi Trang Rau lang nen mây hoà nay Rau củ trộn nước tương cay Maggi neo liên niet vãn nhin vào ngu vài nhan vác Ä áº nan thơ Bắp vishnu Ngày xuân đọc Nguyện cầu của Vũ hang tram ngon nen lung linh dang len cha me nghe Nỗi nhớ mùa xuân nuoc nguoi nang Lời khẩn cầu trong đêm visakha cong vien ly coi varanasi con to hac bệnh Vô tình thuyết pháp