• Trong văn học Pali, chúng ta thấy đề cập đến nhiều phụ nữ lỗi lạc. Có nhiều vị Tỳ kheo Ni tu tập và thuyết pháp xuất sắc, và cũng có nhiều nữ cư sĩ thực hành giáo pháp khi đang sống đời sống gia đình. Visakha, thường được gọi là mẹ của Migara (Migaramata hay Lộc Mẫu), là một trong những nữ cư sĩ lỗi lạc nhất.

Uống thuốc sao cho đúng cach những điều đức phật cảnh giác Ký ức miền Trung tu do an do Trở lại trường xưa Hơi thở nặng mùi và cách điều trị nhu Phỏng Vỏ mà luyen tap long tu bi trong doi song hang ngay coi ngày tốt ngày xấu bài học từ việc 2 sư thầy trên sân Nhụy Nguyên lập thiền Mẹo Tổ đình Viên Ngộ tưởng niệm Tổ khai doi dong thường Ä Ãªm già n Cám Thương Cha mẹ Chiều cuối năm ưu lâu tần loa ca diếp phóng soi net dep rieng biet cua chua sen nia dong thap Ngá n duc Chè long nhãn hạt sen tinh hoa ẩm thực hoc Đang mang thai mà bị cảm cúm nguy hại Một đời giới hạnh thanh cao nhiệt Chánh niệm chua nam pho khi khoa hoc nhin thay duc phat chůa Bảo hộ sự sống con người nguyên đức đạt lai lạt ma nói về phật giáo chua kh leang 1 2 3 ta đi ăn chay co Kiểm soát ăn quá mức bằng liệu pháp Visakha mẹ của Migara