• NSGN - Người bố thí thức ăn là người ban tặng cho người nhận năm phần phước lành: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.

chơn chơn lý cẩm nang khất sĩ chương 1 chương 2 chúng ta đã vay mượn những gì từ chương 3 chương 4 chương 5 chương iii khâu đà la man nương và đức chương iv chương iv vua a dục và đại thiên chương ix sơ thám về huệ lâm và quân chương v chương v khương tăng hội chương v phật giáo dưới 3 triều đại chương v sự phân chia bộ phái phật thinh tuong dong bon su lon nhat viet nam len san chương vi chương vi các tông phái phật giáo trung chương vii tổ chức và hoạt động của chương x phật giáo đại thừa hệ vô chương xii về trí bân và giải hàn gia tuong cua cuoc doi chướng ngại trên con đường tu hành chất liệu làm nên ngành nghệ thuật hát chậm chẳng lầm về nhân quả Nhìn lá thu rơi chết khát bên cạnh dòng sông viem xoang chết là điều chắc chắn chết và tái sinh chỉ chỉ có thành tâm Chùa Việt nam chỉ trăm bước nữa là thành công số chọn hoa trái gì để cúng phật và cúng chốn Những Tết Lưu chủng chủng tử phật Tổ Pháp Hóa Tổ khai sơn tổ đình chứ chửi mắng và lời dạy của đức phật chửi mắng và lời dạy của đức phật chữ chữ hiếu và đạo hiếu qua lời phật chữ không trong kinh bát nhã mười cách tạo phước lành