kỳ trừ Lược ç Š Cáo ï¾ đò lỗ Niệm vạn Ý ï¾ ï½½ chuong Gió lội tỉnh nhin Đâu dùng tình tăng thượng Ä Ã³n chúng người thương cám ơn mẹ hiền quán thế Âm ứng HÃƒÆ Dạy NhÃƒÆ hướng phải BẠđiều Cám Cổ Lý sanh tam vo tru sau bầu cử tại mỹ sau bau cu tai my nghi ve thien dinh va tam tu bi Trì Vu giải Buồn đệ Nhiều Cao cúc cành phạm thấy uống nhiều trà đá gây suy thận