• Từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật, tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá

phat Hãy tru tri theo di lac xin giu tron cau the tai sao nen song luong thien chi trong mot chop mat An trú bây giờ Trần Dương giá trị bình yên vận Lễ Vu Lan xa mẹ song tren doi tranh gianh nhau de duoc gi Chùa Vạn Phước ba n sa c van ho a cu a dan to c vie t nam tai sao lai co su khac biet trong he thong chua suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin hối niệm ngày sống nhan thi Như kinh dien dai thua co phai la nguy kinh cua bon muoi chin nam xin dung quen tín hà n hoạt Tình Thân trung ấm luẠn tuổi trẻ và những điều cần biết khi dao phat tam long rong mo tÃƒÆ Lá i mẹ Nhân sâm có tác dụng điều trị cảm vo tu bi hy xa thuc Tu phi a cuo i con duo ng wat phra dhammakaya hối Doanh nhân Phật tử vượt qua sự mặc cảm về hình thức muoi bon dieu day cua phat giúp ma đọc Bình Định Tưởng niệm Trưởng lão Cánh diều quê dựng ý nghĩa đàn dược sư thất châu