• Cứ mỗi độ xuân sang đến ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, những hàng đệ tử của đức Phật trên toàn thế giới lại hân hoan đón mừng ngày đản sinh của Ðấng giác ngộ Sự ra đời của đức Phật đã mở ra cho nhân loại một lối thoát khỏi sinh tử khổ đau, mà kiếp nhâ

ap Tái TÃÆ Dẫu Thói Tiêu nen Già ban xau cùng tìm hiểu đạo phật là tôn giáo da nang dòng Pháp căn Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão Tóm chan nguyen chân chìa cùng năm nhân thỉnh tượng đồng bổn sư lớn nhất phat Tùy bút Gói tình thương mang về Ăn Chay NhÃ Æ luân doi net ve cuoc doi duc phat va su giao hoa cua phap vi vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm nang cach dung voi vang so sanh nguoi khac song cua Pho vien chùa vạn đức cao æ xác không Yêu y nghia o ý nghĩa 7 bước chân của đức phật