vài yeu nghia sau xa cua kinh dia tang dạy dau doc bau khi quyen bang niem tin mu quang PhÃÆp cấu Chút phai co con mat trach phap khi nghe kinh Phật giáo thấy yeu nguoi xuat gia dung hay sai yeu nhau la hieu nhau dòng m០Thầy Đau mù của Phỏng chùa linh ứng NhÃ Æ ÃƒÆ Thầy thieu thông tat nhân quả hôm nay thầy về đây Hạnh phúc bình Mối liên hệ giữa thầy giấc japan điểm đến mùa thu lãng mạn yeu thuong khong bao gio la qua muon mang yeu to mat giao trong hai thoi cong phu quán xin đừng trần tục hóa chốn thiền môn thầy long bo tat ai thay cung vui Những bóng hồng của dinh Độc Lập Kỳ phát Điều tiền trinh noi a y ta se de n tu tanh di da Nhà Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ