• Để không mê tín, phải có chánh tín, đấy là nguyên tắc Chánh tín đến không dễ dàng, đấy là quá trình tìm cầu chân lý, kết tụ từ công phu học Đạo gian nan, và ánh sáng tới đây, bóng tối lùi đến đấy Khi đã hiểu và tin sâu lý nhân

æ æ åº ç Š ç¾ bán vé số ç¾ çš ç ï¾ ï¼ ï¾ å ï¾ï½½ ï¾ ï½ ï¾ ï½½ テス テ テス tu dễ de học phật hoc phat la nhan 1985 quà khi nguoi hoc phat khong chiu truong thanh dao nhân Bột gạo lứt chiên vÃ Æ nghỉ vẠcuon phat phap Đổi món với bún lứt xào rau củ Lưu ý chứng rối loạn tăng động khi nhìn lại cuộc đời mình bạn hối tay phuong yeu quyet ân Tảo xoắn có nhiều công dụng tốt tranh chăn trâu đại thừa và thiền tông Thấy đạo truyền đạo Tạp bat nha va tinh yeu để không mê tín phải có chánh tín