• Nói đến Ðệ Tam Tổ Trúc Lâm là nói đến sư Huyền Quang Khi chưa xuất gia, Huyền Quang tên là Lý Ðạo Tải, sinh năm 1254 tại làng Vạn Tại, lộ Bắc Giang, bây giờ là làng Vạn Ty tỉnh Hà Bắc
  • GNO - Sư tên Lý Đạo Tái, sanh năm 1254 ở làng Vạn Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ...

Pháp Phật nghi lễ phật giáo Trái tim bất tử Kỳ cuối Bí mật trái than thuong chiec ao mau lam tăng nghich duyen va tinh huong xuat gia Tiền NẠgiÃ Æ phật a di đà Chiên khoai giòn tan tiến Tiền mối liên hệ giữa thầy và trò Xa Rau củ trộn nước tương cay Maggi bắt nghệ nha van leo tolstoy va dao phat tuyen bat chiếc bóng vi Mẹ linh vi noi hau to Ăn Tết Ăn văn hóa VÃÆ lối Bông cải giúp điều trị bệnh tự kỷ Dẫu tháng bảy qua đi BÃ Æ Món Vả Mạ Thương tất cả chúng ta xin truyền đi những Kh duy tue thi nghiep giới thiệu bức thư tâm huyết của sư không thể đốt phá được ngôi chùa Tiểu sử Hòa thượng Thích Đồng Trí cÃƒÆ Quan hệ giữa nhà nước và công dân theo nhân sinh tứ Quốc Em may bát ngam tái đệ tam tổ trúc lâm