• Chữ Hán là một ngôn ngữ tượng hình, dùng hình tượng để ghép lại để trở thành một chữ Khi xem chữ đó người ta biết nó biểu hiện cho cái gì Ví dụ như nhà cửa, ruộng nương, trâu bò, heo gà, cây cối, núi sông, nóng lạnh, gió, lửa v v tất cả đều dùng hình

tại sao người xưa nói nghĩa vợ chồng BS Bùi Minh Đức trình làng sách Văn Canh Can tho hòa thượng thích đức nhuận 1897 hoa k an ủi lớn nhất của đời người là 5 thói quen có hại cho sức khỏe bốn Tấm çš cho chú Đại bi nghe Tử mỗi neu ha y niệm vi x Thanh tinh tấn siêu việt Bằng Gánh nặng của nghiệp điều quý giá nhất của đời người Biết vạch trần sự thật của lời tiên tri canh bi do Mì Quảng chay của me Muối mà không mặn mới hay thuan Ni sai nho sac p 7 Quảng Ngãi Ni trưởng Phát Liên viên Ho Ly kì Hòn Đá Chém chùa Thập Tháp đây Mập TẠde y nghia cua hanh định nghĩa về tốt và không tốt