• Đức Phật bình đẳng giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán, không oán giận kẻ hại mình mà còn khoan dung độ lượng để cho họ có cơ hội cải tà quy chánh Thứ đến, Ngài tùy căn cơ chúng sinh mà nói pháp thích hợp để giúp họ chuyển hóa nỗ

hai khuynh hướng lớn trong lịch sử tư 9 dieu nhat dinh phai khac cot ghi tam de chua giáo dục thiếu nhi từng độ tuổi theo mười chuẩn mực đạo đức cơ bản tri tue sinh menh cua dao phat để ÄÆ đối Sống uống Sử Thế VÃÆ hoÃ Æ lÃÆ lÃƒÆ là người niêm sử trong và phật phat phap học dở mà tu hay tổ đình thiên lâm tinh thần tuệ giác văn thù phần i Hoa thủy tiên con dau vo ha n chuỗi Mở chua quang te Ăn uống khoa học giúp giảm suy nhược Lưu giữ ký ức Tết cho con cháu Câu Chuyện Dòng Sông và dịch giả Phùng Lễ nhập kim quan cố Trưởng lão Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ đình Nghĩa Ngài Gyalwang Drukpa Hãy chuyển hóa oán Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ ç Š ï¾ ï¼ ト妥 thiền đức phật không thấy ai là kẻ thù