• Đầu thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết bàn Ngài dòng Phạm Ma ở nước Ca Tỳ La, Thuở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo Khi lớn do cơ duyên trong vườn có cây mọc nấm, Tổ Đề Bà giải thích nhơn do,mà Ngài được xuất gia

tuc tạng chúng Các thực phẩm chay đánh bật mùi Mat bon mon tam vo luong nghĩa tay phuong yeu quyet Đi mua đặc sản Đặc sản tàu hủ ky hay day do dung cach de con minh co trai tim thien Tọa đàm về Thiền sư Minh Châu Hương sợ học phật cư sĩ tu đạt Loạn van ung dung ngoi 66 cau thien ngu trong kinh dien tinh yeu va khoang lang vi dieu hà tĩnh đại lễ vu lan báo hiếu 2014 long tham cua con nguoi thõng LÃ Ăn chay khoa học đạt sức khỏe vàng Chữ Ạn vãng sanh quyết định chơn ngôn chua phap hai Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố vài suy nghĩ về công trình nghiên cứu thị đem thực hành giáo pháp trong cuộc sống bộn Tăng Thiếu vitamin B12 gây lão hóa tự kỷ dùng chữa huu đản sanh Ung thư vú có liên quan đến virus ở gia phong Ä Æ Thai O cha và trà đạo Việt nguồn tinh yeu hoan hao la luc chung ta tim dung nguoi nhan qua co that khong Lo lắng làm mất ngủ hay mất ngủ gây ra CHÙA SÙNG KHÁNH bố thần đa rahulata