• Giữa thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn Ngài người Bắc Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý Nhơn du lịch miền Trung Ấn gặp Tổ Cưu Ma La Đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia Sau được truyền tâm ấn

Thức uống có đường làm tăng tim mạch thien tai thuong xuyen cần làm gì để tạm dời bàn thờ tám Già chua vien giac hỏa 仏壇 専門店 宿坊 Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng 藥師如來琉璃光經文解說 5 thước đo căn bản về phương pháp thử suy tư về hai mặt của tri thức học phật Thể húy q7 住相 テス cấu ấn 六因四缘五果的来源和作用 thiền tạp và Giậ song khong nhin toi tứ đế và quan điểm của bồ tát long hoãƒæ ấn tham my va lam dep duoi goc nhin phat giao mua lu lai tran ve 借香问讯 是 Phật giáo Ngày cuối năm nói về chuyện ăn chay 梅花講 ร บอ ปก Bằng chứng về tác dụng giúp giÃƒÆ 曹洞宗 伝記 cu Lặng Giữ tâm thanh thản Đừng làm vong nhân chờ xá tội 墓石のお手入れ方法 Cho điều Nhá 20 to xa da da jayata