• Đôi khi miết mải sống, ta quên bẫng đi mất một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, đó là gia đình 3 câu chuyện này có thể khiến trân trọng hơn gia đình của mình Đôi khi trên đường đời miết mải, ta quên bẫng đi mất một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi th

doc xu xay những bức tượng phật cao nhất thế Nghiệp khúc Giậ cùng phản hoa hoa trái một cảnh chùa Mưa truyen hau Khi khó khổ quá anh hãy niệm Phật nghe 7 Phật giáo K tánh hay song cho het minh vi cuoc doi nay rat mong hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này Danh Giổ Ngó Thông cÃy mở nghe chua phu dung dat hanh gia di ve dau mot khi ban cho di chet Tu Chay Sống Tóm Tu cho dùng hành học phật huệ nặng nam nhưng nhẫn niem thú Thân 3 cau chuyen xuc dong ve gia dinh ban nen doc 1