• Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền Ngài cũng từng thực tập thiền công án Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giớ
  • Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền Ngài cũng từng thực tập thiền công án Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giớ
  • Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền Ngài cũng từng thực tập thiền công án Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giớ

lÃ Æ Bảy Nghe chinh kìm thầy ChÃ Æ KhoẠTôi đã chạm đến tận cùng của hạnh Lịch chẠlạc cám vang Ä đau hoà chùa bạch sa làm phap xây tâm chùa giác lương tam ve báºn chÙa Cáo sáu ngoài ong quê sống không nhìn tới bat Món di tu co phai la mot cai nghe tai san theo quan he nhan qua トO phien Bánh ngô hấp ăn chay cho ngày đầu tháng dat Ăn nhiều khoai tây có thể gây tăng nhung buc anh lay dong trai tim cua nhung nguoi vÃƒÆ Một giọt nước một mầm cây Ngăn ngừa bệnh Gout bằng cách nào thiền 43 công án của trần thái tông