• Dễ và khó gồm hai phương diện thích ứng khó và dễ trong thế giới hiện thực và mặt khác thuộc về thái độ và cách ứng xử của ta về một vấn đề, nên trong vài tình huống một số người cho là dễ một số người cho là khó
  • Dễ và khó gồm hai phương diện thích ứng khó và dễ trong thế giới hiện thực và mặt khác thuộc về thái độ và cách ứng xử của ta về một vấn đề, nên trong vài tình huống một số người cho là dễ một số người cho là khó

Món chay Việt hút khách tại tổ Ä Æ phật y nghia ngay phat dan Quan cau lan Phật y ý xÃƒÆ tá ng Ngua lơi chu ng ngôn tâm mẹ hoÃÆ ï¾ï½½ Maha Tâm kinh dinh nghia ve tot va khong tot Đường Người xưa tuổi cũ tuyen hai vi vua hai phương trơ i mô t ha nh giac mong hong lau Cười ăn xung ho trong chua the nao cho dung tot luat chân nguyên đầu Đà tóm cuoc Su ruc bà kanadeva phÃp CHA chi toi khat Theo gió Tết về ac 8 điều dễ và khó của kiếp người