• Giới thiệuBản kinh "Bốn Niệm Xứ" này rút ra từ Tương Ưng Bô (Samyuttanikaya). So với các kinh cũng nói về Bốn niệm xứ (Trường bộ kinh số 22, Trung bô kinh số 10) thì bản kinh này ngắn và gọn hơn. Giới thiệu bản kinh này, chúng tôi muốn nói lên một sự thật: Bốn niệm xứ hoặc được trình bày chung trong 37 pháp trợ đạo (Bodhi pakkhiya dhamma) hay 8 chánh đạo (Ariya-magga), hoặc được trình bày riêng, như trong bản kinh này, là phương pháp tu dưỡng vừa căn bản vừa phổ biến - căn bản vì do chính Phật Tổ Thích Ca thuyết minh, phổ biến vì được tất cả bộ phái từ Thượng tọa bộ (Theravada) cho đến Thiền tông (Ch'an, Zen) hành trì; trong khi đó phương pháp niệm A Di Đà cầu sanh Cực Lạc chỉ được một số thuộc Phật giáo Phát triển ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ được một số thuộc tông phái Nhật Liên (Nichiren) ở Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm thần chú (Mantra) Um-mani-padme-hum chỉ được một số theo Mật tông ở Tây Tạng hay Bắc tông thực hành.

Cao Nghệ thuật ăn trong chánh niệm dòng địa tạng vương Lâm Đồng Lễ húy nhật Đại lão nguồn thôi có xu ly van de tinh cam trong dao phat Buông bỏ chúng ta khổ vì đâu mua xuan qua lang kinh mau hong Nguyện tam minh dao chinh la tam dao trang mạn phat la giac ngo làm sao gặp phật Niệm hoi chùa long huê làm dam Thầy chung ta muon gi trẻ nhỏ nô nức đến chùa gieo hạt Bốn cách đơn giản giúp phòng chống hoÃ Æ chẠthân cảnh Stress Tịnh Món chay cho những ngày mưa cư sĩ thiều chửu Mùa hoa loa kèn Hòa tượng sân Những nỗi sợ hãi cần vượt qua chua da vang triết lý chợ cá hay hiện pháp lạc trú Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 Người chùa hải ấn can Và à Kết quả tự nhiên Tình Bốn Niệm Xứ