• Giới thiệuBản kinh "Bốn Niệm Xứ" này rút ra từ Tương Ưng Bô (Samyuttanikaya). So với các kinh cũng nói về Bốn niệm xứ (Trường bộ kinh số 22, Trung bô kinh số 10) thì bản kinh này ngắn và gọn hơn. Giới thiệu bản kinh này, chúng tôi muốn nói lên một sự thật: Bốn niệm xứ hoặc được trình bày chung trong 37 pháp trợ đạo (Bodhi pakkhiya dhamma) hay 8 chánh đạo (Ariya-magga), hoặc được trình bày riêng, như trong bản kinh này, là phương pháp tu dưỡng vừa căn bản vừa phổ biến - căn bản vì do chính Phật Tổ Thích Ca thuyết minh, phổ biến vì được tất cả bộ phái từ Thượng tọa bộ (Theravada) cho đến Thiền tông (Ch'an, Zen) hành trì; trong khi đó phương pháp niệm A Di Đà cầu sanh Cực Lạc chỉ được một số thuộc Phật giáo Phát triển ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ được một số thuộc tông phái Nhật Liên (Nichiren) ở Nhật Bản thực hành, phương pháp niệm thần chú (Mantra) Um-mani-padme-hum chỉ được một số theo Mật tông ở Tây Tạng hay Bắc tông thực hành.

thơ mặc giang từ bài số 1311 đến số địa ngục có thật hay không phÃp Thiền khong co su no luc nao ma khong duoc bu dap noi van linh bat dau hãy biết dừng lại trước khi quả báo Hoa ngũ tăng thân Môn phái Chúc Thánh giỗ Tổ Minh Hải co nen cho tre nho quy y dao Nhá tìm hiểu về chứng ngộ và vãng sanh Bốn vẠdon Và nhẠgià tin thuong Màu hạnh phúc phật giáo 00 tiểu sử tôn giả tịch thiên Cái dung roi vao ma nghiep rộng Bình banh sống can Ha Nô i Đại lễ tưởng niệm đứng giå chùa đại thánh quán 8 điều nhất định không được nói Æ Vị nguoi da chet an cai gi cấu trúc sinh học của con người phù nữ tham quan phong trung bay di san van hoa phat giao nhân o Tùy bút Đến hẹn lại lên phía biển Bốn Niệm Xứ tinh than ton su trong dao cua nguoi con phat