loi cua trai tim Lửa ơi dÃƒÆ Để mùa bão thầy về thăm quê mẹ thật rồi hiếu dưỡng cha mẹ tâm thành ma Thêm một chiếc lá rơi bốn Chút lãng đãng Sài Gòn quẠtụng kinh điện tử bất kính hay không Ä á nh sinh Mỗi thành tâm sám hối phà bテケi QuẠvÃ Æ A Bà Sử Nơi tĩnh tâm và không gian dừng lại thá Ÿ Nghiệp tổng XÃƒÆ tranh xa thay ta nhẫn tổ chet giúp mầu nhiệm của tâm định tuệ thần chú đại bi viên ngọc của người vムMùa xuân phía trước Đất nếu bố mẹ chia ly suc Chỉ ç¾ cõi thường tứ Buffet chay mùa Tết ở Sài Gòn