• GNO - Các vị Thánh tăng ngày xưa tu theo giáo pháp Phật dạy mà chứng quả thì ngày nay chúng ta cũng có thể chứng...

y phẩm o Chùa Bạch Liên Đồng Nai Nhớ nguoi nghe si phat giao dung nghia phat giao Mat tong minh chau Những bữa cơm muộn cac nan ca Khánh Hòa Lễ đại tường cố Đại Môn trương thị may được bầu là số phật MÃƒÆ vÃ Æ gieo duyên phật pháp cho con Dự VÃ Æ nghệ thien phâ t quá em la ai Lòng ï¾ ï¼ vợ chong Tình i Tháng mẹ phát phật Là i Xuân về trên phố bà hoẠLiệu bà i Hòa Thượng Đạt Bổn và Chùa Kim Chương angkor wat Ä Æ an ấn Có tu ắt có chứng