• Ngày nay dường như không ai không biết về bài từ “Vương Lang Quy” tài tình mà thiền sư Khuông Việt làm trong buổi tiễn sứ thần Trung Quốc về nước. Chính vì vậy, mỗi khi nhắc tới thiền sư Khuông Việt, người ta vẫn thường nhắc tới ông như một vị quốc sư với tài năng ngoại giao lỗi lạc

Đi bộ ít hay nhiều đều tốt cho sức Già nếu chua hoẠng sang những giới thiệu mật pháp thời luân Hơi ngo phạm dâm phẩm tột 29 hue kha 494 601 t l xóa tan muộn phiền phương pháp thiền nguyện cười lÃƒÆ nhà sư Cái sân vuông chua pho chieu thống cuoc thánh trá Ÿ văn Hồn Trò trá đằng con duong hoc phat va tu phat Stress lây qua đường email cần phải nhớ dù có những khi nông nổi Ý nghĩa giáo dục qua pháp hành Tự tứ CÃƒÆ ri chay Mật tông Tàu Tiệc buffet chay thu được 8 tỉ xây phần i hạnh phúc gia đình SÃƒÆ niêm vÃ Æ Chè bưởi mát lành Người hóa Chuyện đời vị quốc sư lừng danh đầu