• The fifteenth day of the seventh Lunar month has a very special place in the pantheon of auspicious days in Vietnam, as it symbolizes not a day, but a season of filial piety observed by demonstrating compassion towards all sentient beings.

giam stress HÃƒÆ quà lối vào hạnh bồ tát chu hieu tu nhung goc nhin chùa phước sơn mà Šcung nhu thien ha dot vang ma vay thoi nghiên cứu tế bào gốc toi hãy thôi an phận tín não coi Cho Hương cau thiết chỉ Và tạng thư sống chết khoa tu mua he Thái Cấu Thư phà p Nuoc mam chay Nỗi niềm tháng bảy an tam Mất học cách gieo nhân lành để cuộc sống không thể đổ lỗi cho một người luc hat ï¾ ï¼ Dâu binh an Nhà họa Ngày chay ăn đơn giản với món bún cà y vẻ đức phật phuoc đứa con cùng khổ trở về nhà phản hàng Nên tập sống chung tu học Một mot thai do tam linh chuan bi vung vang hon cung Faux Meat for Very Real Seasons