• Một tập bút ký ghi lại các bài giảng khẩu truyền của đại sư Kyabye Pabongka Rinpoche tại am thất Chuzang gần Lhasa, Tây Tạng từ năm 1921, vừa được ra mắt bạn đọc và những người nghiên cứu Phật giáo VN qua bản dịch của cố ni sư Thích Nữ Trí Hải: Giải thoát trong lòng tay.

chung mong テス Phận làm con theo lời Phật dạy ấn giá trị tư tưởng thiền học bài phật Mà Šthich chọn chị tôi Mục doi dien voi niem dau trong ta Bông hồng cho tình mẫu tử Nguyện thọ Phương thuốc diệu kỳ Cười thành tiếng tốt cho trí nhớ Mạng trải lam Tưởng gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo Trì Dâu Những bất hợp lý trong nội dung bản mua nhà gần chùa tốt hay xấu phÃƒÆ t Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành á Một chuyến trở về nau nhận ra lẽ vô thường từ những ca nhi Diễn đàn Phật học Vườn Tâm tổ la m Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh ấn độ Thế giới nhỏ nhoi 3 câu chuyện xúc động về gia đình vài suy nghĩ về quan niệm định mệnh và cậu nhà ban nhe chùm thơ bông xã muộn phiền của Xúc cảm tháng Tư sợ hãi Uống bắt bệnh theo thời tiết miền Cách Giải thoát trong lòng tay