• Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản. Các phương pháp hành thiền này đều nương theo các kinh, luật và luận đã thuyết; như thiền Quán niệm hơi thở, thiền Tứ niệm xứ, Thiền na Ba la mật v.v...Tu các pháp thiền này được chứng nhập tuần tự theo thứ bậc, tuy theo trình độ và thời gian hành trì của hành giả. Loại thiền này được gọi là Như Lai Thiền. Còn Tổ Sư Thiền thì ngược lại không có thứ bậc, là pháp trực tiếp chỉ thẳng vào bản thể chân tâm Phật tánh.
  • Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản Các phương pháp hành thiền này đều nương theo các kinh, luật và luận đã thuyết như thiền Quán niệm hơi thở, thiền

lỗ Thiền Viện Sùng Phúc Cảnh đẹp Hà duoi không tức thị sắc vũ điệu ý niệm trong cơn đau bản thể chỉ có người tu dưỡng mới trở thành Tiếng chuông chùa giữa biển Ðông phuong phap thien khi tam giup giai toa stress tieng mùa không nên đánh nhau khi đang tức giận khong nen danh nhau khi dang tuc gian thực hành nhẫn nại Cỗ chay Hà Nội Nét văn hóa tâm linh không thể đổ lỗi cho một người không tin tăng có thất kính với tam bảo hay day con ve long tu te khuyên tu pháp môn niệm phật khuyen tu phap mon niem phat kì tích luôn được tạo ra bởi những ki tich luon duoc tao ra boi nhung con nguoi co chùa đại chiêu tây tạng chua dai chieu tay tang chua dai giac chùa đại thánh quán chua dai thanh quan chùa đại tòng lâm chua dai tong lam hanh bo thi chùa đại tuệ chua dai tue Chùa Dạm Bắc Ninh chùa đào viên chua dao vien chưa đẹp ở một ngôi thiền viện chùa địch lộng chua dich long chùa diêm điền chua dien khanh chùa diên thọ tac dung cua viec viet lach bang tay chua dien tho chùa diệu ấn chua dieu an chùa diệu đế chua dieu de chua dieu duc chua dieu quang chùa diệu viên chua dieu vien chùa tam thanh Giới thiệu về Tổ sư thiền