• Đơn thuần ghi nhận không thôi thì chưa đủ Bạn có thể đọc bất cứ câu nào, không cần theo thứ tự và nhặt ra những gì phù hợp cho mình
  • NSGN - Quả vị rốt ráo của Nhị thừa đã diệt được tâm phân biệt thô, nhưng vẫn còn vướng vào những phân biệt tế như đạo và tục, sinh tử và Niết-bàn.
  • “Tôi không có thời gian”; “Tôi đã hết thời gian”... “Tôi đang đi tìm thời gian”... đó là lời kêu than hàng ngày của các doanh nhân và nhà quản trị. Họ thiếu thời gian cho công việc, cho cuộc sống riêng tư, và nhìn chung là cho mọi thứ...
  • Tôi không có thời gian Tôi đã hết thời gian Tôi đang đi tìm thời gian đó là lời kêu than hàng ngày của các doanh nhân và nhà quản trị Họ thiếu thời gian cho công việc, cho cuộc sống riêng tư, và nhìn chung là cho mọi thứ
  • Trong Thiền Chỉ, chúngta đang cố gắng đạt đến trạng thái tâm tĩnh lặng Điều chúng ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm
  • GNO - Sáng mùng 5-2-Đinh Dậu (2-3-2017), tại tổ đình Vạn Đức (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam)...
  • GNO - Môn đồn pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 7 cố HT.Thích Hạnh Thiền vào sáng qua...
  • Tên thường gọi Thiền viện Vạn Hạnh r n r nThiền viện tọa lạc tại số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ĐT 063 826487 Thiền viện thuộc hệ phái Bắc tông
  • Điều đáng sợ của hành động làm ác, không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính mình tự biết điều đáng khen của hành động lương thiện, không nằm ở lời khen của người khác, mà là nằm ở sự an vui của chính mình Yêu không phải là tìm kiếm một người h

bệnh âm có thật không y Món Vả Mạ Thương Cô be Lo Lem đa basiasita trở 3 Đậu hũ cay sốt nấm Nắng van vat phat giao tay tang Phương Tây chuộng chữa bệnh bằng Chè bưởi mát lành ma la de gap chinh minh con người toàn diện công viên sáng loáng bon diem cot yeu trong phat giao thien tong udumbara học hạnh bồ tát phát nguyện đốt thức hay noi voi con ve long tu te phật dạy 4 nguyên tắc để giải thoát kiå ç Thủ một ngày ngoi chua quan trong bac nhat thai lan Phá nghi khoa phat y nghia thời phật học đứng phật tâm phật tướng tuong lai cua phat giao tren internet Tùy báo Đừng Tờ Tuân thủ năm giới bình an cho chính Văn Lại bàn về danh hiệu Bồ tát Quan Thế tụng kinh Vạt Nhớ món sắn xào chay tuệ trung thượng sĩ hiện thân của duy nhẫn lạt Sa Hành thiền