• Thân xác vô thường, nhưng mất ba rồi con sẽ côi cút giữa đời và biết ai dẫn về cõi Phật Ba nằm đó như một sự hối thúc con phát tâm tu tập như lửa cháy trên đầu thoát bể khổ trầm luân con thì đường đạo còn xa thẳm mịt mù

Tổ Thư cứ huÃƒÆ Húy U huu 2 im lặng của thiền sư Mẹ dễ dầu mẹ tưởng kỷ la phat tu can nen doc sự kiện quan trọng nhất cuộc đời von nhà mối liên hệ giữa thầy và trò trong Dương phat giao tây nấu chay cà ri thái chay duyen Món gió hiểu má Ÿ món nơi nằm sử ngai a nac CHÙA nghe thuat song tinh thuc nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba phiem Chú Tiểu đi rồi hãy cười lên tát thường bất khinh nhân quả tai sao lai co su khac biet trong he thong chua Há n