• NSGN - Nói về Quan Âm, Đức Phật dạy rằng Bồ-tát này có 33 thân hay 33 loại Ứng hiện thân ở Ta-bà...
  • Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải Đó là tai họa lớn
  • Muốn biết chữ Không trong kinh Bát Nhã hay cả hệ thống Bát Nhã, trước hết chúng ta phải nắm thật vững giáo lý nhân duyên Người không nắm vững giáo lý nhân duyên thì không bao giờ hiểu được chữ Không trong kinh Bát Nhã Chữ Không của Bát Nhã đứng vững là

bài học từ cuộc sống giÃƒÆ ve voi yen tu nhan 709 nam phat hoang tran nhan ngay vô cảm xã hội và thái độ của người stress Rau khoai lang chữa bệnh rừng Ngá Dưới bóng Từ bi Béo phì và những biến chứng nguy hiểm bộ Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 vi sao tinh yeu phai nhat theo nam thang Tổng trinh chua phi lai Tiếng quê phai lạt vườn làm thế nào để thuyết phục bố mẹ niêm phật åº Đường có giúp giảm stress dÃƒÆ chua đốt thiền thich chon thien lòng åº Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 16 loại vat Mẹ tiểu đường tu chương vi đạo thanh nhìn Đậu Giao tiếp với người độc đoán ở nơi tài vao tự định hong hướng một vuot luà houn Nếu chưa ăn chay mời bạn ăn chay chàm Kinh bát nhã