ngọc Lạng Có thực mới vực được Đạo Vài chùa đông cao Một thời làm điệu tu đất mẹ phật dạy 8 pháp để sống an lạc nguồn Hóa giải nghiệp hủ Vu lan Hoa lòng tặng mẹ muc tu Ä dieu åº loi phat day ve tinh yeu nam nu yeu cung phai hoc åº chua sui di tich lich su cap quoc gia æ æ ç Š ç¾ ç¾ çš ç ï¾ å ï¾ ï¼ ï¾ ï½½ cai toi va minh triet ve cai toi Thõng Thức uống dinh dưỡng từ thiên nhiên ï¾ï½½ ï¾ ï½ nguoi da chet an cai gi テス テ tu tap la de ra khoi luan hoi sinh tu テス vọng hay biet dung lai truoc khi qua bao den vài vu Nghệ Mộc dục tượng thờ