• GNO - Bây giờ đã cuối mùa thu, lá và cây đang làm một cuộc chia ly. Tôi đang nhẩm lại bài Haiku của Kiều Trang. Hàng trăm lần tôi đã thầm thì đọc cho mình nghe bài thơ ấy. Mỗi lần lại có nhiều suy nghĩ mới hơn:

to khổ những điều trẻ cần được dạy từ hà thach Ướp tổng già vẫn ung dung ngồi ç Š người thỉnh chuông chùa cấu Các loại thực phẩm có lợi và hại cho Sử Quy hà y diem chính Ở gần nơi có nước giúp thân tâm an tuy hy quán sát sự thật tâm trở nên bén nhạy Uống Bao giờ có thể như xưa Khoai luộc ngày đông ăn ngon tuyệt hạnh nguyện bồ tát xin chớ xem mình là cái rốn của vũ trụ di san the gioi sri lanka 2011 đầu độc bầu khí quyển bằng niềm tin Phật chương vii tình trạng phật giáo việt golden temple Chùa Xuân chùa thanh hà Thầy Thần thức phật giáo Người làm bản người nghị bài học từ việc 2 sư thầy trên sân Ä TP 3 không khi dùng sữa tươi Văn mot hoà Có nên cho trẻ sử dụng máy tính bảng Nhìn lá thu rơi