• Giác Ngộ - Có nhiều lý do để ra đi. Có người ra đi để đến một nơi nào đó. Có người ra đi vì một người nào đó. Nhưng chỉ khi ra đi vì tiếng gọi của những con đường đó mới thật sự là tự do.

Bơi bảo bất hoa giai xung dot vo chong qua nhung loi phat day b羅i thang nam lam dieu bao binh Thử than nhu the phap dai thua kim phap luan cong co phai phap mon cao cap cua phat cách căn cũng Công dụng tuyệt vời của quả cam Hòa Thượng Đạt Bổn và Chùa Kim cười cảm tin cần cầu truong c璽u chính chướng chọn chữ lê chinh chon chu chùa diệu đức cuộc sống dÃ Æ nguoi doi can phai tinh giac ve cai chet dùng pháp dẠdùng dạ bão Tự làm bánh ú tro đậm đà hương quê Chánh niệm có lợi cho cả thân và tâm dầu Nhớ đường