• NSGN - Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì một mục đích duy nhất: giải trừ tất cả những khổ đau, phiền não, vô minh của tất cả chúng sinh, đưa chúng sinh đến miền đất an lành, hạnh phúc, giải thoát chân thật và miên viễn

những lời khuyên cho hạnh phúc tra no quen ve A Di Đà Quán Thế Âm Hai vị Phật Lễ tưởng niệm Tổ sư khai sơn chùa Bà hieu ro hon ve toi va nghiep chon to kim hue nguyện lực sẽ được vô cùng nhan thuc ve vo thuong Pho kinh hoài cảm tết quê giá Tiếng dân chuông vọng huệ Chùa Nguyên Thiều giáo dục thiếu nhi từng độ tuổi theo hỏi về nguồn nhân nhớ về thi sĩ bùi giáng và những cà chua can mang doi nguoi cảnh giới làm giàu cao nhất chính là nhân sự lên thiền viên trúc lâm tây thiên thich hãy làm khi có thể lợi ích của thiền vipassana cho bản thân moi han cua khong tu thuong ao anh cua tam đến chuong 3 xây Người thầy tuyệt vời học phật Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố cầu nguyện có được kết quả như ý giẠi Lại Bình Thuận Chuẩn bị xây dựng khu Hạt điều giúp chống suy nhược tinh Đi bộ giúp tỉnh táo hiệu quả hơn lạy bài học từ chiếc thuyền không người mạ lang mang trươ c mô t nô i đau chung Dương Phật đản nhớ Phật